Pomagamy Frankowiczom

zawodowo!

Jesteś na tej stronie, ponieważ prawdopodobnie jesteś Frankowiczem, i z pewnością szukasz najlepszego rozwiązania, które uwolni Cię od kredytu, a to oznacza że jesteś  we właściwym miejscu w odpowiednim czasie.

Zamów BEZPŁATNĄ ANALIZĘ UMOWY KREDYTOWEJ!

Czy możemy Tobie pomóc?

  Od 2005 roku pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne odszkodowanie. Zaangażowanie, profesjonalizm i pasja całego zespołu sprawiła, że dziś jesteśmy jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej firmą uzyskującą odszkodowania dla ofiar wypadków.

    Nieprzerwanie służymy pomocą na każdym etapie postępowania odszkodowawczego, a efektywność naszych działań potwierdza ponad 230 tys. klientów. 

     Ustawiczna nauka i wspólny wysiłek wpływaja na oferowany przez nas poziom obsługi Klienta, osiągane wyniki oraz przyznane liczne nagrody i wyróżnienia.

 Od początku 2017 roku, służymy także Frankowiczom w odzyskiwaniu niesłusznie pobranych nadpłat kredytów hipotecznych, w związku z mechanizmami indeksacji CHF w tychże umowach.

Czy "kredyt frankowy" rzeczywiście jest kredytem we frankach?

Mogłoby się tak wydawać, gdyby nie fakt, że spośród setek tysięcy kredytów udzielonych kredytów Frankowiczom, mamy do czynienia z kredytami waloryzowanymi, wsród których rozróżniamy:

Przydzielony, obsługiwany i spłacany był w złotówkach (PLN), a jedynie posiadający w środku mechanizm przeliczania z CHF na PLN i odwrotnie, który generuje bankom dodatkowy zysk z przeliczeń waluty, której nie musiał kupować, ani sprzedawać, bo sprzedaż była w PLN. Przeliczenie to jest nazywane indeksacją.

Dla takiego kredytu zadłużenie całościowe jak i wysokość konkretnej raty wyrażane jest w walucie obcej i przeliczane dla każdej z osobna dopiero w dniu wymagalności – w dniu spłaty raty. Oznacza to, że wysokość każdej raty zależy od przeliczenia jej na złotówki po kursie sprzedaży obowiązującego w danym dniu, w tabeli kursowej banku.

Kredytami indeksowanymi były kredyty udzielane m.in. przez: mBank S.A. (BRE Bank S.A. -Multibank), Bank Millennium S.A., GE Money Bank S.A. (przejęty przez BPH S.A.), EFG Eurobank, Ergasias S.A., Polbank S.A. (aktualnie Raiffeisen Bank Polska S.A.), Getin Bank S.A., Noble Bank S.A., Eurobank S.A., Santander Consumer.

To kredyt, w którym wnioskowana kwota jest wyrażona od początku w walucie obcej, na podstawie wstępnego przeliczenia wnioskowanej przez kredytobiorcę kwoty kredytu wyrażonej w złotych polskich i szacunkowo przeliczonej na walutę obcą.

Kwota denominowana nie jest znana w chwili zawierania umowy kredytu (kredytobiorca nie wie, jaką kwotę kredytu w złotówkach otrzyma). Kwota kredytu jest wypłacana i spłacana w złotówkach. Przeliczenie startowe zadłużenia odbywa się według kursu kupna waluty obcej banku, a raty kredytu są przeliczane z tej waluty na złotówki po kursie sprzedaży banku.

Kredytami denominowanymi były kredyty udzielane m.in. przez BP S.A., Nordea Bank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Deutsche Bank PBC S.A. czy Raiffeisen Bank Polska S.A.

Co już zrobiliśmy dla Frankowiczów

Wniosków do banków o wydanie dokumentacji
reklamacji do banków
wniosków do Rzf
wniosków o mediacje przy knf
Jesteś zdecydowany/a?

Wyślij umowę kredytową do bezpłatnej weryfikacji.

Jak będzie wyglądało Twoje postępowanie?

Zlecenie sprawy

Gwarantujemy pomoc prawną na każdym etapie wykonania umowy, i obsługe ekspercką w postępowaniu przedsądowym, mediacyjnym, pojednawczym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Reklamacja do banku

Wystosujemy do banku pisemne wystąpienie ze zgłoszeniem roszczeń wobec zastrzeżeń związanych z umową o kredyt waloryzowany do waluty obcej. Zweryfikujemy, czy bank zachował ustawowe terminy na udzielenie odpowiedzi oraz ocenimy treść zajętego stanowiska pod kątem merytorycznym. Wyczerpiemy tryb postępowania przedsądowego, co pozwoli na dalsze skierowanie sprawy do Rzecznika Finansowego, Sądu Polubownego przy KNF lub wystosowanie powództwa do sądu powszechnego.

Przerwanie biegu przedawnienia

Ocenimy terminy przedawnienia każdego z roszczeń i przygotujemy w tym zakresie indywidualne rozwiązania. Przerwiemy bieg przedawnienia roszczeń i uchronimy przed ewentualnymi stratami finansowymi wynikającymi z niezachowania terminów ustawowych.

Mediacje przy RF

W uzasadnionym przypadku wystosujemy do Rzecznika Finansowego pisemny wniosek o przeprowadzenie postępowania pozasądowego, w którym bank ma ustawowy obowiązek wzięcia udziału.
W porozumieniu z Państwem przygotujemy propozycję polubownego zakończenia zaistniałego sporu. W przypadku braku porozumienia z bankiem uzyskamy opinię prawną Rzecznika Finansowego, którą możemy wykorzystać w postępowaniu sądowym.

Kompletowanie dokumentacji

Sprawdzimy kompletność otrzymanej dokumentacji, ustalimy katalog brakujących i niezbędnych dokumentów. Przygotujemy dla Państwa gotowy do podpisu wniosek do banku o udostępnienie dokumentacji pozwalającej na oszacowanie roszczeń. Udzielimy pomocy w razie problemów z uzyskaniem ww. dokumentacji.

Mediacje przy KNF

W uzasadnionym przypadku wyślemy do Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego umowę o przeprowadzenie mediacji. Zapewnimy udział mediatora w postępowaniu mediacyjnym. W przypadku braku porozumienia z bankiem, którego udział w postępowaniu jest dobrowolny, przedstawimy Państwu propozycję skierowania sprawy do sądu.

Wyliczenie roszczeń

Przeanalizujemy całą historię spłaty kredytu waloryzowanego do waluty obcej. Porównamy każdą pojedynczą zapłaconą ratę kapitałowo-odsetkową z ratą kapitałowo-odsetkową nieuwzględniającą niedozwolonej klauzuli przeliczeniowej. Przygotujemy zestawienie określające wartość nadpłaconych rat kredytowych z pominięciem abuzywnej klauzuli waloryzacyjnej. Określimy wartość pozostałych, nieprzedawnionych roszczeń.

Postępowanie sądowe

Wystosujemy powództwo do sądu powszechnego poparte szczegółową argumentacją prawną, kształtującą się w aktualnym orzecznictwie. Zapewnimy Państwu obecność Radcy Prawnego lub Adwokata na każdej rozprawie w trakcie postępowania sądowego we wszystkich instancjach.
Po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego przedstawimy Państwu rekomendację w zakresie dalszego postępowania przeciwko bankowi.

O co możemy walczyć?

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego

Stanowiło ono formę zabezpieczenia interesów banku w sytuacji, w której
kredytobiorca nie dysponował wymaganym wkładem własnym,
Konieczność jego opłacania obowiązywała do czasu spadku salda zadłużenia
poniżej określonego przez bank progu (zazwyczaj 20% kapitału zaciągniętego
kredytu).

Ubezpieczenie Pomostowe

Jest ono ubezpieczeniem obowiązkowym, będącym zabezpieczeniem spłaty kredytu w okresie przejściowym, tj. do czasu ustanowienia hipoteki finansowej
na nieruchomości, stanowi ono ochronę banku na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy.

Nadpłacone Raty

Nadpłaconą ratą jest różnica pomiędzy ratą rzeczywiście zapłaconą przez Klienta, a ratą którą klient powinien zapłacić gdyby w umowie kredytowej nie występowała klauzula waloryzacyjna.

Jakie trendy panują obecnie w orzecznictwie frankowym?

Następne „odfrankowienie” – klient nie musi już spłacać rat

Warszawski sąd unieważnił umowę kredytu mieszkaniowego indeksowanego do franka szwajcarskiego. Ponieważ kredytobiorca spłacił w międzyczasie kwotę przekraczającą pierwotną wartość długu w złotych, został zwolniony z obowiązku opłacania kolejnych rat.

Co na to Prezes Kaczyński?

Jak podkreślił, “rząd nie może podejmować działań, które doprowadzą do zachwiania systemu bankowego”.

To byłby straszny cios we wszystkich obywateli, także tych, którzy mają kredyty we frankach. I tego w żadnym wypadku odpowiedzialny rząd nie może zrobić.

– Natomiast w procesach – to na pewno będzie trwało, bo takie procesy długo trwają – będzie można odzyskać różnego rodzaju rekompensaty. To będzie rozłożone w czasie – mówił Kaczyński.

To kredyt w złotych – warszawski sąd o umowie Polbanku EFG

Termin „odfrankowienie” znają obserwatorzy spraw sądowych dotyczących kredytów opartych na szwajcarskiej walucie. W niektórych przypadkach sędziowie uznają klauzule określające zasady przeliczania długu na złote za niedozwolone i niewiążące klientów. W ostatnich dniach światło dzienne ujrzało kolejne orzeczenie, w którym sędziowie zdecydowali się na takie rozstrzygnięcie.

Frankowiczka prawomocnie wygrała z bankiem. Oddał jej 49 tys. zł nadpłaconych rat kredytu

Przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu zapadł prawomocny wyrok przeciwko Santander Consumer Bankowi ws. kredytu indeksowanego, czyli uzależniającego wysokość rat od bieżącego kursu franka szwajcarskiego. Bank zwrócił frankowiczce nadpłacone raty plus odsetki. Sąd stwierdził, że w umowie znalazły się klauzule niedozwolone (abuzywne), które “rażąco naruszały interesy” klienta

Ile spraw prowadzimy?

1
mBank
1
Millenium
1
Getin Noble Bank
1
BPH
1
Santander Bank Polska
1
Raiffeisen Bank Polska
1
Santander Consumer Bank
1
PKO BP
1
Euro Bank
1
ING Bank Śląski
1
Bank Ochrony Środowiska

Jeśli Twój bank znajduje się w tym zestawieniu, to czy jesteśmy w stanie Ci pomóc?

5/5

Nowość!

Czy wiesz ile tracisz z każdym miesiącem nie przerywając terminu biegu przedawnienia w swoim kredycie denominowanym sprzed ponad 10 lat? Dokładnie całą ratę kredytową! 

Dlatego…

 

Zabezpiecz swoje pieniądze!

Przykładowe wyliczenia możliwych korzyści w przypadku odfrankowienia:

Najczęściej zadawane pytania:

Tak, robimy zawezwania do próby ugodowej, zarówno przy kredytach indeksowanych jak i denominowanych. Zabezpieczamy w ten sposób przedawniające się środki naszych klientów, albo w postaci nadpłat albo pełnych rat. Wyjątkowo korzystne jest to posiadaczy kredytów denominowanych, gdyż zanim poprawi się orzecznictwo i kancelaria złoży pozew w ich imieniu, mogą zabezpieczyć sobie często kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Departament Spraw Bankowych jako odrębny dział w firmie wspierający projekt “Pomocy Frankowiczom” powstał pod koniec 2016 roku, i od tego czasu jesteśmy dumni, że zaufało nam już przeszło 7250 kredytobiorców.

Jak najbardziej, potwierdzają to dane z raportu Rzecznika Finansowego z 2017r. Liczba wygranych procesów z powództwa klientów wzrosła w 2017r. o 148% do roku poprzedniego i wyniosła 357.

Zakres naszych działań obejmuje działania aż do uzyskania założonego celu, konkretnie w postaci wyegzekwowania obliczonych nadpłat kredytu i pobrania niedozwolonych opłat. Prowadzimy klienta od etapu przedsądowego, przez sądowy, aż do egzekucyjnego.

W ciągu 13 lat działalności w reprezentowaniu interesów naszych naszych klientów przez dużymi instytucjami finansowymi, wyegzekwowaliśmy ok. 2,5 mld zł roszczeń dla ponad 225 tys. klientów. Nasza kancelaria ma na koncie ok. 50 tys. wygranych procesów sądowych w róznych obszarach rynku finansowego. To nasz wspólny wielki sukces!

Jako jedna z nielicznych kancelarii, mamy dedykowany dział do śledzenia i analizy kształtującego się orzecznictwa i uzasadnień. Z dotychczasowych  uzasadnień czerpiemy wiedzę, dlaczego sędzia w danym wyroku orzekł tak, a nie inaczej. Dzięki czemu współpracując z nami ma Pan/i dostęp do najlepszych sposobów wygrania sprawy, i gwarancję tego, że uniknie błędów które popełnili poprzedni pełnomocnicy.

Oczywiście! W tradycyjnej kancelarii może Pan/i załatwić rozwód, alimenty i spadek. Tak jak w medycynie, nie każdy lekarz założy plombe na zęba i nie każdy zrobi transplantację serca, to zasadnicza różnica. My walczymy z instytucjami finansowymi, a dodatkowo Departament Spraw Bankowych, w którym pracuje 30 osób, zajmuje się tylko i wyłącznie sprawami frankowymi. Nad Pańską sprawą pracuje zespół specjalistów, tzn. że w przypadku gdyby nieszcześliwy wypadek zderzył się pojedyńczej osobie, są inni specjaliści gotowi by zająć się sprawą. 

Przekrój cenowy na rynku jest bardzo duży, od 12% do nawet ponad 50% w zależności od wysokości opłaty wstępnej. Kancelarie z Warszawy potrafią żądać za analize sprawy 2,5 tysiąca złotych, przygotowanie pozwu 7,4 tysiąca złotych, każda rozprawa w sądzie 600 złotych, przygotowanie apelacji 5,5 tysiąca, każda rozprawa przed sądem apelacyjnym kolejne 600 złotych. To jednak nie wszystko. Prawnicy oczekują jeszcze 10 procent korzyści uzyskanej przez frankowicza. Kancelarii jest wiele, dlatego nie należy się sugerować tylko i wyłącznie ceną, a zweryfikować pod każdym możliwym kątem, gdyż może się okazać, że zapłaciliśmy za coś czego kancelaria nigdy nie zrobiła, albo nie jest w stanie spełnić.
Dokładną kalkulację podajemy po przeprowadzeniu weryfikacji i sporządzeniu raportu.

Tak, jak najbardziej. W przypadku kredytu spłaconego nie mamy do czynienia z pozostałym saldem zadłużenia do odfrankowienia, zatem walczymy tylko o nadpłacone dotychczas raty w okresie 10 lat wstecz od przerwania terminu biegu przedawnienia. 

  1. Podważymy w Twoim imieniu zastosowane przez bank w umowie klauzule abuzywne, dzięki którym bank miał dowolność w przeliczaniu kursu CHF.
  2. Zobowiążemy bank do zwrotu nadpłaconych przez Ciebie rat za ostatnie 10 lat.
  3. Przekształcimy Twój kredyt w złotówkowy, po korzystnym dla Ciebie kursie wymiany.
  4. Tym samym zmniejszy się pozostała suma do spłaty.
Pomagamy Frankowiczom ZAWODOWO, SKUTECZNIE, Z PRZYJEMNOŚCIĄ  

Zamów Bezpłatny Raport dot. Umowy w Świetle Obecnej Sytuacji Rynkowej

Z 25 stronicowego raportu dowiesz się:

 

Czy masz prawo ubiegać się o zwrot nadpłaconych rat?

Czy masz prawo walczyć o przewalutowanie kredytu?

Jaką kwotę nadpłaconych rat masz do wywalczenia?

O ile zmniejszy się kapitał do spłaty po całej sprawie?

Do usłyszenia!

Twoje dane są w pełni bezpieczne i służą tylko do kontaktu w celu przeprowadzenia bezpłatnej analizy umowy kredytowej.

Z analizy umowy kredytowej skorzystało już ponad 8000 kredytobiorców, a ponad 7200 powierzyło nam swoją sprawę.

© Copywright by szymonstatucki  2018.  Wszelkie prawa zastrzeżone.